Liečba erekcie - Liečba - Privátna urologická ambulancia MUDr.Roman Sokol, MPH

Pacientovi dokážeme nastaviť liečbu erektilnej dysfunkcie na mieru, podľa jeho sexuálnych zvyklostí.

Liečba

Prinášame Vám informácie o liečebných postupoch, ktoré sú overené klinickými štúdiami, ktoré boli registrované v USA a v krajinách EU. Prinášame informácie o liečbe, ktorá je bezpečná a dostupná a je schválená Európskou urologickou spoločnosťou, Americkou urologickou spoločnosťou, Európskou sexuologickou spoločnosťou a inými medzinárodnými odbornými spoločnosťami. Každá informácia je overená a nájdete ju v Guidellines /klinických návodoch/ týchto spoločností.

Každému pacientovi dokážeme nastaviť liečbu EREKTILNEJ DYSFUNKCIE na mieru, podľa jeho sexuálnych zvyklostí, veku, hmotnosti, sexuálnej aktivity, finančných možností.

Existuje liečba v 3 líniách :

  • Líniová liečba - tabletková liečba 1. generačná a 2. generačná - injekčná liečba pomocou intrakavernóznych injekcií, intrauretrálna liečba pomocou prostaglandínov
  • Líniová liečba - sexuálne pomôcky a penilné protézy, ESWL na kavernózne telesá
  • Líniová liečba - revaskularizačné operácie

Tabletková liečba je najpoužívanejšia a najúčinnejšia, viac ako 95 percent mužov veľmi dobre reaguje na tabletkovú liečbu. Tá ale musí byť správne nastavená, mala by zohľadňovať intímne zvyky, hmotnosť, vek, ochorenia a lieky, ktoré muž užíva. Toto Vám dokáže zabezpečiť len lekár, ktorý sa tejto problematike venuje.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.