Liečba erekcie - Liečba erekcie - Privátna urologická ambulancia MUDr.Roman Sokol, MPH

Pacientovi dokážeme nastaviť liečbu erektilnej dysfunkcie na mieru, podľa jeho sexuálnych zvyklostí.

Liečba erekcie

Prinášame Vám informácie o liečebných postupoch, ktoré sú overené klinickými štúdiami, ktoré boli registrované v USA a v krajinách EU. Prinášame informácie o liečbe, ktorá je bezpečná a dostupná a je schválená Európskou urologickou spoločnosťou, Americkou urologickou spoločnosťou, Európskou sexuologickou spoločnosťou a inými medzinárodnými odbornými spoločnosťami. Každá informácia je overená a nájdete ju v Guidellines /klinických návodoch/ týchto spoločností.

Každému pacientovi dokážeme nastaviť liečbu EREKTILNEJ DYSFUNKCIE na mieru, podľa jeho sexuálnych zvyklostí, veku, hmotnosti, sexuálnej aktivity, finančných možností.

Existuje liečba v 3 líniách :

 • Líniová liečba - tabletková liečba 1. generačná a 2. generačná - injekčná liečba pomocou intrakavernóznych injekcií, intrauretrálna liečba pomocou prostaglandínov
 • Líniová liečba - sexuálne pomôcky a penilné protézy, ESWL na kavernózne telesá
 • Líniová liečba - revaskularizačné operácie

Tabletková liečba je najpoužívanejšia a najúčinnejšia, viac ako 95 percent mužov veľmi dobre reaguje na tabletkovú liečbu. Tá ale musí byť správne nastavená, mala by zohľadňovať intímne zvyky, hmotnosť, vek, ochorenia a lieky, ktoré muž užíva. Toto Vám dokáže zabezpečiť len lekár, ktorý sa tejto problematike venuje.

Ako prebieha vyšetrenie muža s erektílnou dysfunkciou ?

Vyšetrenie je nebolestivé a nie je časovo náročné.

Anamnéza:

 • ako dlho máte problém s erekciou?
 • ako často mávate pohlavný styk?
 • trpíte nejakými chronickými ochoreniami?
 • užívate nejaké lieky?
 • vyplnenie dotazníkov IIEF – dotazník zameraný na problém s erekciou
 • vyšetrenie semenníkov a penisu
 • ultrasonografické vyšetrenie semenníkov
 • odber krvi na testosterón, sexual hormon binding globulin, free androgen index

Na základe výsledkov vyšetrení Vám lekár s prihliadnutím na Váš intímny život /frekvenciu, vek, ochorenia/ navrhne liečbu a termín kontrolného vyšetrenia, ktoré absolvujete s odstupom mesiaca aby sme spolu s Vami potvrdili efekt liečby a nastavili následnú liečbu.

Prečo si vybrať naše pracovisko na liečbu erektílnej dysfunkcie?

 • najkomplexnejšia diagnostika
 • individuálna liečba s prihliadnutím na intímne zvyky klienta
 • overené a účinné liečebné postupy
 • možnosť aplikácie rázových vĺn
 • viac ako 20 ročné skúsenosti s liečbou ED
 • prispôsobenie sa časovým možnostiam klienta
 • možnosť párovej konzultácie
 • telefonické a elektronické konzultácie k liečbe

Viac o liečbe rázovou vlnou sa dočítate na www.liecba-erekcie-razovou-vlnou.sk

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.