Liečba erekcie - Komplexná liečba erektilnej dysfunkcie - Privátna urologická ambulancia MUDr.Roman Sokol, MPH

Ako erektilnú dysfunkciu definujeme neschopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu viac ako 3 mesiace.

Komplexná liečba erektilnej dysfunkcie

Problém s erekciou býva často dôvodom muža pre návštevu urológa, kde po základných vyšetreniach v mnohých prípadoch práve urológ prvý vysloví podozrenie na cukrovku. Teda problém s erekciou je v mnohých prípadoch prvý príznak ochorenia, ktorý muž na sebe rozpozná a vyhľadá odbornú pomoc. Poškodenie ciev v penise pri cukrovke sa vyskytuje približne 2 roky skôr ako poškodenie ciev v iných orgánoch tela. Je to dané priemerom ciev, ktoré majú v penise menej ako 1 mm, zatiaľ čo napr. cieva, ktorá privádza krv do dolných končatín, má priemer 20 mm. Cieva menšieho priemeru je poškodená ochorením oveľa skôr. Erekcia je zložitý proces a pre jej správnu funkciu sú dôležité aj nervy, ktoré sú poškodené cukrovkou tiež /diabetická neuropatia/.

Ako erektilnú dysfunkciu /poruchu erekcie/ definujeme neschopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu a uskutočniť pohlavný styk, trvajúcu viac ako 3 mesiace. U mužov nad 50 rokov sa erektilná dysfunkcia vyskytuje u 50 % populácie a u pacientov s diabetom je číslo ešte vyššie. Nie je zriedkavý výskyt aj v nižších vekových kategóriách. K rizikovým faktorom porúch erekcie okrem diabetu a hypertenzie patrí fajčenie, obezita, stres, operácie v oblasti malej panvy, užívanie rôznych liekov a ďalšie. Problém s erekciou môže vznikať postupne alebo náhle. Náhle zhoršenie erekcie môže byť príznakom iného závažného ochorenia a je nevyhnutné čím skôr vyhľadať odbornú pomoc. Zhoršená erekcia môže byť samostatne alebo v kombinácii so zníženou chuťou na sex, depresiami, únavovým syndrómom, stratou telesnej výkonnosti ako súčasť syndrómu LOH /andropauza, “mužský prechod“/.

V diagnostike erektilnej dysfunkcie sa využívajú základné a špeciálne vyšetrovacie postupy. Anamnéza, dotazníky, fyzikálne vyšetrenie, ultrazvuk a rozbor krvi patrí k základným vyšetreniam. Podávanie vazoaktívnych látok do penisu, merania prietokov krvi, magnetická rezonancia a ostatné vyšetrenia sa volia už individuálne u každého pacienta. Okrem podrobného urologického a sexuologického vyšetrenia je vhodné aj interné vyšetrenie k vylúčeniu iného základného ochorenia/hypertenzia, cukrovka, ischemická choroba/. Ak sa potvrdí niektoré z ochorení, je nutná liečba. Iba vtedy je úspešná aj liečba samotnej erektilnej dysfunkcie.

Dnes už máme k dispozícii niekoľko možností liečby s vynikajúcimi výsledkami. Liečba by mala byť “ušitá na mieru“ u každého pacienta. V prvej línii liečby sa uplatňujú lieky.

V liečbe erektilnej dysfunkcie sa už veľa rokov úspešne využívajú lieky, ktoré pôsobia práve na cievy v penise. Vplyvom týchto liekov dochádza k rozšíreniu ciev v penise a zvýšeniu prítoku krvi do penisu. Existuje už niekoľko generácií liekov. Líšia sa medzi sebou rýchlosťou nástupu účinku a dĺžkou pôsobenia. Najznámejší liek je asi sildenafil/Viagra/. Nástup účinku je do 60 minút a dĺžka pôsobenia je 4-5 hodín. Avanafil /Spedra/ pôsobí už po 15-30 minútach a účinok pretrváva viac ako 6 hodín. Medzi dlhodobo pôsobiace lieky patrí tadalafil /Cialis/, ktorý pôsobí až 36 hodín. Určené sú na pravidelné alebo príležitostné používanie. Pre pacientov s cukrovkou je najvýhodnejšia liečba dlhodobá, pri ktorej sa užívajú lieky pravidelne, v nižšej dávke – tadalafil. U každého pacienta sa volí individuálny prístup, typ lieku, dávka, frekvencia užívania a pod.

Samozrejme sú muži, ktorým tabletková forma nevyhovuje, neúčinkuje a práve v týchto prípadoch máme ďalšie možnosti liečby. Ide o aplikáciu lieku priamo do penisu. K dispozícii je táto látka už dlhú dobu. Aplikuje sa injekčne priamo do penisu a je veľmi účinná. Účinná látka je alprostadil. Dokáže zabezpečiť erekciu na niekoľko desiatok minút až hodín. Problém býva v samotnej aplikácii. Pacient si musí pichnúť pred sexom injekciu do penisu, čo je spojené s určitými komplikáciami, psychický problém pichnúť si injekciu do penisu, bolesť, modrina po aplikácii, nesprávna aplikácia a pod. Absolútnou novinkou je liek, ktorý sa aplikuje priamo do močovej rúry! Nie je nutné podávať injekciu do penisu. Ide o nebolestivú, komfortnú aplikáciu s nástupom účinku do 15 minút. V súčasnosti ide o najnovší liek pre pacientov s poruchou erekcie a na Slovensku je k dispozícii od októbra 2016. Všetky spomenuté lieky sú na lekársky predpis. Obzvlášť pri aplikáciách liečiv do penisu je dôležitá dôsledná edukácia pacienta. Lekár podrobne zaučí pacienta ako správne aplikovať liek, a tým dosiahnuť žiadaný efekt. V liečbe erekcie sa uplatňujú aj iné metódy ako farmakologické. Často sa kombinujú. Hovoríme o liečbe erekcie pomocou aplikácie rázových vĺn na penis – ESWT. Práve liečba erekcie pomocou rázovej vlny predstavuje najmodernejšiu liečbu erekcie vôbec. Je to metóda jednoduchá, nebolestivá, účinná a bezpečná, ktorá prakticky nemá kontraindikácie. Aplikuje sa väčšinou 1x týždenne v priebehu mesiaca. Princípom liečby je podpora novotvorby ciev a zlepšenie mikrocirkulácie v penise. Teda pôsobí priamo na najmenšie cievy, ktoré bývajú pri cukrovke prvé poškodené. Aplikácia rázových vĺn urýchľuje regeneračné procesy, podporuje metabolizmus a prekrvenie v tkanivách penisu. Pacienti často po aplikácii tejto liečebnej metódy užívajú naďalej lieky na zlepšenie erekcie, ale postupne pozorujú potrebu nižšej dávky lieku, menej frekventné užívanie tabletiek alebo dokonca ich úplné vysadenie z liečby, pri zachovaní kvalitnej erekcie. Pre pacientov, ktorí sa liečia na diabetes mellitus, je liečba rázovou vlnou novou nádejou na skvalitnenie erekcie. Je dostupná na niekoľkých pracoviskách na Slovensku.

Pre úplnosť je ešte nutné spomenúť liečbu erekcie s použitím vákuovej pumpy. Ide o zariadenie, do ktorého pacient vloží penis a vytvorí podtlak, čím dôjde k nahromadeniu krvi v penise, ktoré sa udržiava pomocou konstrikčného krúžku nasadeného na koreň penisu. Využitie vákuových púmp je pre množstvo komplikácií využívané len okrajovo v liečbe erektilnej dysfunkcie.

Pri zlyhaní všetkých dostupných možností liečby zostáva ako posledná možnosť implantácia penilných protéz. Ide o operačný zákrok, kedy sa namiesto toporivých telies vložia do penisu protézy. Môžu byť rigídne /penis je v permanentnej erekcii/ alebo nafukovacie. Pri inflantabilných/nafukovacích/ protézach si pacienti pomocou špeciálneho mechanizmu navodia erekciu pred pohlavným stykom. Cena týchto protéz je však stále veľmi vysoká a pohybuje sa od 6 000 – 10 000 eur.

Včasná diagnostika cukrovky a jej správna liečba je rozhodujúcim faktorom v prevencii komplikácií, ktoré vznikajú v priebehu rokov, vrátane erektilnej dysfunkcie. V súčasnosti sú už k dispozícii moderné, bezpečné a účinné metódy liečby erekcie, ktoré dávajú nádej väčšine pacientov mať kvalitný sexuálny život aj pri chronickom ochorení ako je diabetes mellitus.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Juraj Holba absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2010 je súčasťou tímu Privátnej urologickej ambulancie. Má atestáciu z urológie a odborné certifikáty z kurzu ultrasonografie v urológii, z kurzu urodynamiky, a GCP certifikát. Je aj Co-investigator vo viacerých klinických štúdiách, člen Českej urologickej spoločnosti, člen Americkej urologickej spoločnosti aj Európskej urologickej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných kongresov a sympózií spomínaných spoločností.