Liečba

Prinášame vám informácie o liečebných postupoch, ktoré sú overené klinickými štúdiami, ktoré boli registrované v USA a v krajinách EU. Prinášame informácie o liečbe, ktorá je bezpečná a dostupná a je schválená Európskou urologickou spoločnosťou, Americkou urologickou spoločnosťou, Európskou sexuologickou spoločnosťou a inými medzinárodnými odbornými spoločnosťami. Každá informácia je overená a nájdete ju v Guidellines / klinických návodoch / týchto spoločností.

Každému pacientovi dokážeme nastaviť liečbu EREKTÍLNEJ DYSFUNKCIE na mieru, podľa jeho sexuálnych zvyklostí, veku, hmotnosti, sexuálnej aktivity, finančných možností.

Existuje liečba v 3 líniách :

  • Líniová liečba - tabletková liečba 1. generačná a 2. generačná, injekčná liečba pomocou intrakavernóznych injekcií, intrauretrálna liečba pomocou prostaglandínov
  • Líniová liečba - sexuálne pomôcky a penilné protézy, ESWL na kavernózne telesá
  • Líniová liečba - revaskularizačné operácie

Tabletková liečba je najpoužívanejšia a najúčinnejšia, viac ako 95 % percent mužov veľmi dobre reaguje na tabletkovú liečbu. Tá ale musí byť správne nastavená, mala by zohľadňovať intímne zvyky, hmotnosť, vek, ochorenia a lieky, ktoré muž užíva. Toto vám dokáže zabezpečiť len lekár, ktorý sa tejto problematike venuje.

Existujú dve skupiny tabletovej liečby :

1.generačná - sildenafil 25,50,100 mg

  • vardenafil 10,20 mg
  • tadalafil 5,10,20,40 mg

2.generačná - avanafil 100,200 mg

Všetky tieto molekuly sú seriózne liečivá, prešli mnohými klinickými skúškami a sú bezpečné a účinné. Nedajú sa kúpiť na internete, nie sú výživové doplnky a ani doplnky stravy - sú LIEKY!

Iné druhy liečebných možností sa používajú až pri zlyhaní tabletovej liečby. Sú veľmi špecifické a individuálne, viac informácií dostanete pri osobnej návšteve.