Otestujte sa

  • Dotazník sexuálneho zdravia muža
  • Dotazník androgénovej deficiencie
Medzinárodná stupnica prostatických symptómov (I-PSS):
  Ani raz Menej ako raz z piatich močení Menej ako každý druhý raz Približne každý druhý raz Viac ako každý druhý raz Takmer vždy
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali po vymočení pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli ísť močiť skôr ako po uplynutí dvoch hodín od posledného močenia?
Ako často v priebehu posledného mesiaca sa Vám pri močení zastavil prúd moču a museli ste znovu začať močiť?
Ako často v priebehu posledného mesiaca bol pre Vás problém oddialiť močenie?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali slabý prúd moču?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli tlačiť, aby ste začali močiť?


Ani raz 1-krát 2-krát 3-krát 4-krát 5-krát a viac
Priemerne koľkokrát v priebehu posledného mesiaca ste sa museli počas jednej noci zobudiť kvôli močeniu?
Celkové skóre I-PSS =


Do akej miery vás obťažujú nasledovné príznaky / kliknutim na číslo vyberiete hodnotu / :
Príznaky Vôbec nie Len veľmi
málo
Trochu Do značnej
miery
Veľmi Neznesiteľne
1. Časté močenie v priebehu dňa

0 1 2 3 4 5
2. Nepríjemný pocit naliehaveho
nutkania na močenie

0 1 2 3 4 5
3. Prudké, naliehavé nutkanie na
močenie bez varovných príznakov
0 1 2 3 4 5
4. Náhodné, neúmyselné uniknutie
malého množstva moču
0 1 2 3 4 5
5. Močenie v noci

0 1 2 3 4 5
6. Zobúdzanie sa v noci práve
kôli nutkaniu na močenie
0 1 2 3 4 5
7. Naliehavé prudké nutkanie na
močenie s problémom oddialiť močenie
0 1 2 3 4 5
8. Únik moču spojený s naliehavým
nutkaním na močenie
0 1 2 3 4 5

Vyberte pohlavie ( mužovi sa pripočítajú 2 body ) :
Muž:
Žena:
Celkové skóre:
Dotazník inkontinencie:
 
1. Ako často vám samovoľne uniká moč?
A) zriedkavo, príležitostne
B) denne, niekoľkokrát denne, stále
 
2. Moč vám uniká
A) len niekoľko kvapiek
B) väčšie množstvo
 
3. Únik moču vám prekáža?
A) len príležitostne
B) väčšie množstvo
 
4. V akých situáciach vám uniká moč?
A) pri kašli, pri kýchnutí, pri smiechu
B) pri sedení, pri ležaní
 
5. Rodili ste?
A) ano
B) nie
 
6. Ako často musíte denne močiť?
A) po 3 - 6 hodinách
B) po 1 - 2 hodinách
 
7. Musíte močiť aj v noci?
A) nikdy, maximálne 1 - krát
B) 2 - 4 krát, častejšie ako 4-krát
 
8. Uniká vám moč cestou na toaletu?
A) nikdy, zriedkavo
B) takmer vždy
 
9. Ak cítite nutkanie na moč
A) môžete počkať, nemusíte ísť okamžte na toaletu
B) musím ísť okamžite močiť
 
10. Stáva sa, že pocítite náhle silné nutkanie a krátko potom vám unikne moč bez toho, aby ste tomu mohli zabrániť.
A) nikdy
B) príležitostne, často
 
11. Uniká vám moč aj v noci počas spánku?
A) nie,nikdy
B) často, pravidelne
 
12. Pociťujete časté nutkanie na močenie?
A) nie,nikdy
B) často, pravidelne
 
13. Máte pocit, že po vymočení máte úplne prázdny mechúr?
A) ano
B) nie
 
14. Dokážete močový prúd prerušiť ?
A) ano
B) nie
 
15. Koľko vážite?
A) viac ako 70 kg
B) menej ako 70 kg

Počet bodov: INKONT. URGENTNÁ


INKONT. STRESOVÁ

Dotazník medzinárodnej konzultácie o inkontinencií moču :
 
1. Kedy Vám uniká moč? (Prosím, označte všetký možnosti ktoré sa vás týkajú)
nikdy - moč neuniká
uniká skor, ako prídete na záchod
uniká, keď kašlete alebo kýchate
uniká, keď spíte
uniká, keď telesne pracujete/cvičíte
uniká, keď ste ukončili močenie a už ste oblečená/ý
uniká bez jasného dôvodu
uniká nepretržite
 
2. Ako často vám uniká moč?
nikdy /0/
asi jedenkrá týždenne /1/
2 alebo 3 krát týždenne /2/
asi jedenkrát denne /3/
mnohokrát denne /4/
nepretržite /5/
 
3. Radi by sme vedeli, aké množstvo moču vám zvyčajne uniká.
žiadne /0/
malé množstvo /2/
stredné množstvo /4/
veľké množstvo /6/
 
4. Celkovo, ako veľmi zasahuje únik moču do Vášho každodenného života.
Prosím, označte číslo 0 vôbec - 10 veľmi.
vôbec   veľmi veľa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 
Skóre ici-q:
súčet skóre otázok 2+3+4.
 
 
Dotazník sexuálneho zdravia muža:
 

veľmi nízka nízka priemerná vysoká veľmi vysoká
Ako by ste hodnotili svoju dôveru v schopnosť dosiahnuť a udržať erekciu?


nikdy alebo takmer nikdy málokedy niekedy väčšinou vždy alebo takmer vždy
Ak u Vás pri erotickej stimulácii došlo k erekcii, ako často bola Vaša erekcia dostatočná pre pohlavný styk?
Ako často ste boli pri pohlavnom styku schopný udržať erekciu aj po preniknutí do partnerky?
Ak došlo k pohlavnému styku, ako ťažké bolo pre Vás udržať erekciu až do konca pohlavného styku?
Keď ste sa pokúsili o pohlavný styk, ako často bol pre Vás uspokojivý?
  Celkové skóre:
 
DOTAZNÍK - ANDROGÉNOVEJ DEFICIENCIE U MUŽA:
Ťakosti Žiadne Mierne Sredné Veľké Veľmi Veľké
1.Ubúdanie pocitu celkového zdravia
(celkový zdravotný stav, subjektívny pocit)
2.Bolesti kĺbov a svalov
(bolesti krížov, kĺbov, končatín, bolesti celého chrbta)
3.Nadmerné potenie
(neočakávané/nadmerné epizódy potenia, návaly
tepla nezávislé na námahe)
4.Problémy so spánkom
(poruchy zaspavania, poruchy spánku, skoré
vstávanie a pocit únavy, zlý spánok, nespaosť)
5.Častý pocit únavy, zvýšená túžba po spánku
6.Podráždenosť
(agresivita, ľahké rozčúlenie kvoli maaličkostiam,
náladovosť)
7.Nervozita
(vnútorné napätie, nepokoj, pocit nervozity -
neschopnosť obsedieť)
8.Úzkosť
(panický pocit strachu)
9.Telesná vyčerpanosť, oslabenie životnej sily
(celkový pokles výkonnosti, redukcia aktivity vo
voľných chvílach, pocit neschopnosti niečo dokončiť,
niečo dokázať alebo nútenie do činnosti )
10. pokles telesnej sily
(pocit slabosti)
11. depresívna nálada
(pocit, že son na dne, smútok, na pokraji plaču,
nedostatok motivácie, kolísanie nálad,
pocit že nič nemá zmysel)
12. pocit ze ste za vrcholom
13. pocit vyhorenia, pocit bezcennosti
14. spomalený rast fúzov
15. Pokles schopnosti frekvencia uskutočniť sexuálny styk
16. Pokles počtu ranných erekcií
(stoporenie pohlavného údu)
17. Pokles sexuálnej túžby/libida
(menej radosti zo sexu, neprítomná chuť
na pohlavný styk)
18. Máte okrem toho ešte iné závažné ťažkosti ?   Nie   Áno  
19. Ak áno, opíšte ich ?  
Celkové skóre =